PRESENTACIÓ

El talent científic ret comptes a la societat dels resultats obtinguts amb els donatius a La Marató

Les malalties del cor causen la mort d’una de cada quatre persones a Catalunya i són el primer motiu d’ingrés hospitalari. Contribuir a la reducció d’aquestes xifres mitjançant avenços en la recerca biomèdica i sensibilitzar la població sobre aquestes patologies van ser els objectius de La Marató del 2014. Amb els 11.403.593€ recaptats es va impulsar una intensa investigació d’excel·lència, els resultats de la qual impactaran positivament en l’esperança i la qualitat de vida dels pacients.

El 14 de desembre del 2014, TV3 i Catalunya Ràdio van emetre la 23a edició de la Marató, amb Mònica Terribas i Quim Masferrer al capdavant del programa televisiu, i de Sílvia Cóppulo del radiofònic. Una intensa jornada en què la divulgació, el testimoniatge i l’entreteniment es van donar la mà a favor de la recerca de les malalties del cor, mentre les mostres de suport i de participació es desplegaven arreu de Catalunya en forma d’activitats populars, voluntariat o donatius, entre moltes altres accions que es van fer al llarg de l’any.


Gràcies als recursos aconseguits, 70 equips d’investigació líders en la recerca del cor han desenvolupat 43 treballs enfocats a la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el pronòstic de les malalties que l’afecten. Atenent a la seva qualitat, metodologia, rellevància científica, sanitària i social, valor innovador i viabilitat, els projectes impulsats són els que van resultar més ben valorats dels 121 presentats a la convocatòria d’ajudes de la Fundació La Marató de TV3. En el procés d’avaluació, coordinat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut, hi van intervenir 59 científics d'àmbit internacional especialistes en malalties del cor.

Ara, la Fundació fa públics en el 21è Simposi els resultats d’aquesta recerca cardiològica impulsada per La Marató del 2014. Davant de l’alerta sanitària per la Covid-19, la jornada s’ha convertit en un webinar que permetrà, des del confinament, retre comptes i compartir amb tothom uns avenços esperançadors que han fet possible la solidaritat, l’esforç i la confiança del conjunt de la ciutadania.

Investigadors
70
Projectes unitaris
23
Projectes coordinats
20

70 equips investigadors van rebre finançament de La Marató 2014 per dur a terme 43 projectes sobre les malalties del cor, entre unitaris i coordinats entre dos o més centres.

PROJECTES

LA ISQUÈMIA MIOCARDÍACA PERIOPERATÒRIA: APLICACIÓ DE MONITORITZACIÓ DE TROPONINA, ANÀLISI ECONÒMICA I MÉS CONEIXEMENTS EN FISIOPATOLOGIA

Pablo Alonso Coello
Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

CARDIOMIÒCITS DERIVATS D’IPS PER AL DANY I LA REGENERACIÓ CARDÍACA

Antoni Bayés Genís
Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
Mercè Martí Gaudes
Centre Medicina Regenerativa de Barcelona

> Resultats> Memòria

MICRO-RNA COM A NOU BIOMARCADOR DE FIBROSI CARDIOVASCULAR I PROGRESSIÓ ECOCARDIOGRÀFICA EN PACIENTS AMB ESTENOSI AÒRTICA DEGENERATIVA

Begoña Benito Villabriga
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

CALIBRATGE I DISCRIMINACIÓ DEL MODEL SCORE (SYSTEMATIC CORONARY RISK EVALUATION) PER A PAÏSOS DE BAIX RISC I DE LA NOVA EQUACIÓ DE RISC DE LA US AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY (ACC)/AMERICAN HEART ASSOCIATION

Carlos Brotons Cuixart
EAP Sardenya

> Resultats> Memòria

BASES GENÈTIQUES I MOLECULARS DE LA MIOCARDIOPATIA ARITMOGÈNICA DE VENTRICLE DRET: TRANSLACIÓ A LA CLÍNICA

Ramon Brugada Terradellas
Centre de Genètica Cardiovascular - Institut d'Investigació Biomèdica de Girona

> Resultats> Memòria

DETECCIÓ PRECOÇ I PREVENCIÓ DE LA MORT SOBTADA NEONATAL MITJANÇANT L’ÚS DE L'ELECTROCARDIOGRAMA I L’ESTUDI GENÈTIC D'ULTRA SEQÜENCIACIÓ MASSIVA

Òscar Campuzano Larrea
Centre de Genètica Cardiovascular - Institut d'Investigació Biomèdica de Girona

> Resultats> Memòria

MECANISMES DE FORMACIÓ DEL TROMBUS INTRACORONARI DURANT L’INFART AGUT DE MIOCARDI AMB ELEVACIÓ D’ST EN PACIENTS DIABÈTICS I NO DIABÈTICS: UN ABORDATGE INTEGRAL DE LA MORFOLOGIA DE LA LESIÓ CULPABLE

Àngel Ramon Cequier Fillat
Hospital Universitari de Bellvitge
Sílvia Barceló Batllori
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

> Resultats> Memòria

DILATACIÓ D'AORTA ASCENDENT I ANEURISMES CORONARIS EN PACIENTS AMB VASCULITIS SISTÈMIQUES (ARTERITIS DE CÈL·LULES GEGANTS I MALALTIA DE KAWASAKI). ROL DE LA VIA HIF EN REMODELATGE/INFLAMACIÓ VASCULAR

M. Cinta Cid Xutglà
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Sílvia Martín Puig
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid

> Resultats> Memòria

CREACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE MAPATGE D’IMPEDÀNCIA PER L’ABLACIÓ DE LES ARRÍTMIES VENTRICULARS EN HUMANS: UN DESENVOLUPAMENT TRANSLACIONAL

Juna M. Cinca Cuscullola
Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Xavier Rosell Ferrer
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial - Universitat Politècnica de Catalunya

> Resultats> Memòria

DIAGNÒSTIC GENÒMIC DE LA MALALTIA CORONÀRIA

Josep Comín Colet
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Roderic Guigó Serra
Centre de Regulació Genòmica

> Resultats> Memòria

ULTRASÒ DE PULMÓ IN SITU EN EL DIAGNÒSTIC DE LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: PRECISIÓ DIAGNÒSTICA I CORRELACIÓ AMB BIOMARCADORS CARDÍACS EMERGENTS

Maria del Mar Domingo Teixidor
Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE MODELS DE MIÒCITS AURICULARS PER INVESTIGAR MECANISMES QUE CONFEREIXEN PACIENTS UN RISC ALT DE FIBRIL·LACIÓ AURICULAR

Blas Echebarría Domínguez
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya

> Resultats> Memòria

NOUS PREDICTORS DE LA CARDIOPATIA CORONÀRIA: MICROPARTÍCULES ENDOTELIALS CIRCULANTS, FUNCIONALITAT DE LES PARTÍCULES D’HDL I COMPOSICIÓ EN ÀCIDS GRASSOS DE LES MEMBRANES CEL·LULARS

Ramon Estruch Riba
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Montserrat Fitó Colomer
Institut Hospital Mar d'Investigacions Mèdiques
Jordi Salas Salvadó
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili - Reus

> Resultats> Memòria

ANEURISMES DE L’AORTA ASCENDENT: FACTORS BIOMOLECULARS I BIOMECÀNICS

Arturo Evangelista Masip
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Juan Miguel Redondo Moya
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid
Per Eriksson
Karolinska Institutet Stockholm

> Resultats> Memòria

SEGURETAT, EFECTIVITAT, COST-EFECTIVITAT A MITJÀ I LLARG TERMINI DE LA TERÀPIA ANTITROMBÒTICA EN PACIENTS AMB INFART AGUT DE MIOCARDI AMB AIXECAMENT DEL ST EN LA PRÀCTICA CLÍNICA

Ignacio Ferreira-González
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

ASSOCIACIÓ ENTRE ELS NIVELLS DE FERRO I MALALTIA CORONÀRIA, DIABETIS I ACCIDENT CEREBROVASCULAR: UN ESTUDI DE COHORT DE BASE POBLACIONAL

Gemma Flores Mateo
Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol - Reus

> Resultats> Memòria

COMBINACIÓ D'UN PEDICLE ADIPÓS AMB MATRIUS MIOCARDÍAQUES ENRIQUIDES AMB VEHICLES EXTRACEL·LULARS MULTIFUNCIONALS PER ENGINYERIA DE TEIXITS CARDÍACA: ESTUDIS PRECLÍNIC I CLÍNIC

Carolina Gálvez Montón
Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

TRACTAMENT AGONISTA β3 ADRENÈRGIC EN LA HIPERTENSIÓ PULMONAR CRÒNICA SECUNDÀRIA A INSUFICIÈNCIA CARDÍACA: ASSAIG CLÍNIC FASE 2 ALEATORITZAT I CONTROLAT AMB PLACEBO

Ana García Álvarez
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Valentí Fuster Carulla
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid
Sònia Mirabet Pérez
Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

COMPARACIÓ DE LA FUNCIÓ VASOMOTORA I FLUX CORONARI DELS PACIENTS TRACTATS AMB STENTS METÀL·LICS VERSUS REABSORBIBLES A UN ANY POSTIMPLANTACIÓ

Josep Gómez Lara
Institut d'Investigació Biomèdica Hospital Universitari de Bellvitge

> Resultats> Memòria

ELS RECEPTORS D’ADENOSINA COM A NOVA DIANA PER AL TRACTAMENT DE LA FIBRIL·LACIÓ AURICULAR: BIOMARCADORS, ESTRATIFICACIÓ DEL RISC CARDIOVASCULAR I TERÀPIA

Leif Hove Madsen
CSIC-Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Francisco Ciruela Alférez
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

> Resultats> Memòria

VALOR DIAGNÒSTIC, PRONÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL RECEPTOR LRP1 A LA MALALTIA CARDIOVASCULAR

Concepción Vicenta Llorente Cortés
CSIC-Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona

> Resultats> Memòria

ESTUDI I MANIPULACIÓ DEL PROGRAMA EMBRIONARI DE L’EPICARDI, UN NOU ENFOC PER A LA REPARACIÓ DEL COR

Ofèlia Maria Martínez Estrada
Facultat de Biologia – Universitat de Barcelona

> Resultats> Memòria

MOLÈCULES IMMUNOREGULADORES I miRNA COM A DIANES TERAPÈUTIQUES EN LA MALALTIA CORONÀRIA I LA SÍNDROME CORONÀRIA AGUDA

José Martínez González
CSIC-Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Francisco Sánchez Madrid
Hospital Universitario de la Princesa - Madrid

> Resultats> Memòria

PREVENIR LA MALALTIA CORONÀRIA PREMATURA A CATALUNYA AUGMENTANT EL DIAGNÒSTIC D’HIPERCOLESTEROLÈMIA FAMILIAR

Lluís Masana Marín
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili Reus – Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Francisco Blanco Vaca
Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

IDENTIFICACIÓ A URGÈNCIES DELS PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AGUDA DE BAIX RISC I DESENVOLUPAMENT D'UNA ESCALA PER IDENTIFICAR-LOS I MILLORAR L’EVOLUCIÓ DELS QUE ES DONEN D’ALTA DES D'URGÈNCIES

Òscar Miró Andreu
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

ESTUDI CLÍNIC I EXPERIMENTAL DE LA RELACIÓ ENTRE LA CMI A LA VANCOMICINA EN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SENSIBLES A LA METICIL·LINA (MSSA) I EL PRONÒSTIC DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA ESQUERRA PER MSSA

Josep Maria Miró Meda
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

CARACTERITZACIÓ NO INVASIVA DELS TEIXITS DE L’AURÍCULA ESQUERRA PER GUIAR L’ABLACIÓ DE LA FIBRIL·LACIÓ AURICULAR I PER PREDIR ELS RESULTATS DEL PROCEDIMENT, AIXÍ COM LA PROGRESSIÓ DE LA MALALTIA

Lluís Mont Girbau
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Marta de Antonio Ferrer
Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

RECERCA EN FIBRIL·LACIÓ AURICULAR A CATALUNYA (AFRICAT)

Joan Montaner Villalonga
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Ángel Alonso Pedrote Martínez
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío - Sevilla
Josep Lluís Clua Espuny
CAP El Temple - Institut Català de la Salut - Tortosa

> Resultats> Memòria

EFECTES DE LA TERÀPIA AMB FERRO CARBOXIMALTOSA INTRAVENÓS EN COMPARACIÓ AMB LA TERÀPIA AMB FERRO ORAL EN PACIENTS AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AMB FRACCIÓ D’EJECCIÓ PRESERVADA I DÈFICIT DE FERRO. PREFER

José Luís Morales Rull
Hospital Universitari Arnau de Vilanova - Lleida

> Resultats> Memòria

PAPER DELS MACRÒFAGS I FIBROBLASTES RESIDENTS A LA REMODELACIÓ MIOCARDÍACA I LA REGENERACIÓ TISSULAR DESPRÉS DE L'INFART DE MIOCARDI: CONTRIBUCIÓ DEL SISTEMA GAS6-TAM

José Tomás Ortiz Pérez
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Pablo García de Frutos
Institut Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Andrés Hidalgo Alonso
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid

> Resultats> Memòria

DIAGNÒSTIC PRECOÇ D’INSUFICIÈNCIA RENAL DURANT INSUFICIÈNCIA CARDÍACA AGUDA (EDRIAHF)

Teresa Padró Capmany
Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

APROXIMACIÓ DES DE LA BIOLOGIA DE SISTEMES A L'ESTUDI DE LES MALFORMACIONS CARDÍAQUES CONGÈNITES: IDENTIFICACIÓ DE FACTORS GENÈTICS, EPIGENÈTICS I AMBIENTALS EN TEIXIT CARDÍAC HUMÀ I DE RATOLÍ

Luis A. Pérez Jurado
Universitat Pompeu Fabra
Alexander Damián Heine Suñer
Hospital Universitari Son Espases - Palma

> Resultats> Memòria

PAPER DE LES NOVES CARDIOMIOCINES FGF21 I METRNL EN EL DANY CARDÍAC INDUÏT PER L'ALCOHOLISME I LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Anna Planavila Porta
Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona
Joaquim Fernández Solà
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

INVESTIGACIÓ DELS INTERACTORS GENÈTICS I MECANÍSTICS EN CARDIOMIOPATIA FAMILIAR MITJANÇANT EL MODELATGE AVANÇAT DE MALALTIES

Ángel Raya Chamorro
Centre Medicina Regenerativa de Barcelona
José Luís de la Pompa Mínguez
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid
Juan Ramón Gimeno Blanes
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca - Múrcia

> Resultats> Memòria

DETECCIÓ D’ALTERACIONS ESTRUCTURALS EN STENTS CORONARIS MITJANÇANT UNA TECNOLOGIA NO INVASIVA BASADA EN RADIACIÓ DE MICROONES

Oriol Rodríguez Leor
Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Javier Tejada Palacios
Facultat de Física – Universitat de Barcelona – Fundació Bosch i Gimpera

> Resultats> Memòria

PAPER DE LA CONEXINA 43 EN LA CICATRITZACIÓ MIOCARDÍACA POSTINFART, EN EL REMODELAT ADVERS DEL VENTRICLE ESQUERRE I EN LA INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

Antonio Rodríguez Sinovas
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

PAPER DELS PRODUCTES DE LA GLICACIÓ AVANÇADA (AGES) EN EL DANY PER ISQUÈMIA-REPERFUSIÓ DEL COR ENVELLIT I DIABÈTIC: DEL RATOLÍ A L’HUMÀ

Marisol Ruiz Meana
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Vicente Andrés García
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - Madrid

> Resultats> Memòria

NOVES FUNCIONS DELS GENS APOPTÒTICS EN EL DESENVOLUPAMENT I ESTRÉS DEL MIOCARDI

Daniel Sanchís Morales
Institut Recerca Biomèdica de Lleida

> Resultats> Memòria

AVALUACIÓ PATOFISIOLÒGICA I TERAPÈUTICA DE CARDIOMIÒCITS DERIVATS DE CÈL·LULES MARE INDUÏDES PLURIPOTENTS (IPS) PROVINENTS DE PACIENTS

Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein
Centre de Genètica Cardiovascular – Universitat de Girona

> Resultats> Memòria

PREDICTAF: PREDICCIÓ PERSONALITZADA I PRECOÇ DE FIBRIL·LACIÓ AURICULAR EN SUBJECTES EN RISC

Marta Sitges Carreño
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Gemma Piella Fenoy
Universitat Pompeu Fabra

> Resultats> Memòria

EFECTES DEL TRACTAMENT AMB CPAP EN L’APARICIÓ DE FA DE NOVO EN PACIENTS AMB SAOS NO SEVER

Ermengol Vallès Gras
Institut Hospital Mar d'Investigacions Mèdiques

> Resultats> Memòria

CARDIOMIOPATIA DIABÈTICA: A LA RECERCA D'UNA NOVA DIANA TERAPÈUTICA

Manuel Vázquez Carrera
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació - Universitat de Barcelona
Juan Francisco Nistal Herrera
Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla - IDIVAL

> Resultats> Memòria

L’ADMINISTRACIÓ INTRAVENOSA D’UN INHIBIDOR MODIFICAT DE L’HMG-COA-REDUCTASA: UNA PROMETEDORA ESTRATÈGIA CARDIOPROTECTORA EN LA MALALTIA ISQUÈMICA DEL COR. DESENTRANYAR BENEFICIS I MECANISMES D’ACCIÓ

Gemma Vilahur García
Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

VÍDEOS