PRESENTACIÓ

El talent científic ret comptes a la societat dels resultats obtinguts amb els donatius a La Marató

Una de cada quatre persones a Catalunya tenen diabetis o obesitat, les dues malalties metabòliques més freqüents, a les quals va estar dedicada La Marató del 2015. Sensibilitzar sobre unes patologies molt esteses que, tanmateix, encara estan envoltades de desconeixement social i impulsar-ne la recerca científica per guanyar més anys i més qualitat de vida per a les persones afectades van ser els objectius d’aquella edició.

Anna Boadas i Toni Cruanyes, des de TV3, i Ricard Ustrell, des de Catalunya Ràdio, van conduir 22 hores de programa en directe en què la sensibilització, la divulgació i l’entreteniment es van donar la mà per posar cara a les estadístiques d’afectació de la diabetis i l’obesitat. Testimonis, metges i artistes, des dels platós de ràdio i televisió, i milers de ciutadans, entitats i empreses, arreu de Catalunya, van protagonitzar una jornada solidària que es va traduir en un marcador definitiu de 9.469.226 €.


Aquests recursos van fer possible que 57 equips de recerca hagin dedicat els últims tres anys a investigar sobre les causes, els tractaments i la prevenció de la diabetis i l’obesitat a través dels 33 projectes finançats. Aquests treballs van ser seleccionats entre els 136 presentats a la convocatòria, en un procés d’avaluació coordinat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, en què 65 experts internacionals en diabetis i obesitat en van valorar la qualitat, la metodologia, la rellevància científica, sanitària i social, el valor innovador i la viabilitat.

Ara, la Fundació presenta el resultat d’una intensa activitat investigadora nascuda de la solidaritat, l’emoció, l’esforç i la confiança social, i convertida en un impacte directe i positiu sobre la salut del conjunt de la ciutadania.

Investigadors
57
Projectes
33
Projectes unitaris
17
Projectes coordinats
16

57 equips investigadors van rebre finançament de La Marató 2015 per dur a terme 33 projectes en diabetis i obesitat, entre unitaris i coordinats entre dos o més centres.

PROJECTES

EL CONTROL DEL PES I LA REDUCCIÓ DE L'OBESITAT A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓ DE LA DIETA I L'ACTIVITAT FÍSICA EN LES SUPERVIVENTS DE CÀNCER DE MAMA

Antonio Agudo Trigueros
Institut Català d'Oncologia - IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge IDIBELL

> Resultats> Memòria

LIPOTOXICITAT I MALALTIA MICROVASCULAR: CONTRIBUCIÓ AL DANY MIOCÀRDIC EN MODELS CLÍNICS I ANIMALS DE DIABETIS

Núria Alonso-Pedrol
IIGTiP Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
Josep Julve Gil
IRHSP Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

APUNTANT CAP A LES CAUSES GENÈTIQUES DE LA DIABETIS A TRAVÉS DE LA TERÀPIA GÈNICA: APROXIMACIONS TERAPÈUTIQUES PER MODY

Fàtima Bosch Tubert
Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica - Universitat Autònoma de Barcelona
Steve Brown
Medical Research Council – Oxfordshire
Martin Hrabe de Angelis
Helmholtz Center Munich, German Research – Neuherberg

> Resultats> Memòria

CONTROL SISTÈMIC I TEIXIT-ESPECÍFIC PER RECEPTORS NUCLEARS DE LA RESISTÈNCIA A LA INSULINA INDUÏDA PER L'OBESITAT

M. del Carmen Caelles Franch
Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona
Annabel Valledor Fernández
Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona
Mercedes Ricote Pachec
CNIC Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III – Madrid

> Resultats> Memòria

PAPER DELS MICRORNAS ALLIBERATS I EXOSOMIALS, INFLAMATORIS I ASSOCIATS A LA DIABETIS (REX-MIDAS), EN LA MEMÒRIA METABÒLICA ENDOTELIAL

Antonio Ceriello
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

TERÀPIA GÈNICA COMBINADA PER CORREGIR L'ESTRÈS OXIDATIU I DE RETICLE EN NEUROPATIA DIABÈTICA DE TIPUS 2

Miguel Chillón Rodríguez
Institut de Neurociències - Universitat Autònoma de Barcelona

> Resultats> Memòria

MARCADORS POLIGÈNICS DE RISC EN LA DIABETIS TIPUS 2: MODULACIÓ PER L'OBESITAT I LA INTERVENCIÓ DIETÈTICA EN LA INCIDÈNCIA DE DIABETIS I MALALTIES CARDIOVASCULARS

Dolores Corella Piquer
Facultat de Medicina - Universitat de València

> Resultats> Memòria

PREVENCIÓ DE LA DIABETIS-TRANSLACIÓ A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA D'UNA INTERVENCIÓ FACTIBLE I COST-EFECTIVA SOBRE L'ESTIL DE VIDA PER REDUIR L'IMPACTE SOCIAL DE LA DIABETIS TIPUS 2. EL PROJECTE DP-TRANSFERS

Bernardo Costa Pinel
IDIAP Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol – Reus

> Resultats> Memòria

CIRCUITS CEL·LULARS SINTÈTICS ENCAPSULATS PER RESTABLIR CONTROL GLICÈMIC EN DIABETIS MELLITUS TIPUS 1

Rubén Díaz Naderi
Hospital Sant Joan de Déu – Esplugues de Llobregat
Francesc Posas Garriga
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Gorka Orive Arroyo
Facultad de Farmacia - Universidad del Pais Vasco

> Resultats> Memòria

MODELATGE DE L'ESTRUCTURA CROMOSÒMICA TRIDIMENSIONAL EN LES CÈL·LULES BETA PER IDENTIFICAR MECANISMES GENÈTICS DE LA DIABETIS TIPUS 2

Jorge Ferrer Marrades
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Marc A. Martí-Renom
Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica - CRG Centre de Regulació Genòmica
José Luis Gómez Skarmeta
Centro Andaluz de Biología de Desarrollo - CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas

> Resultats> Memòria

IDENTIFICACIÓ DE MEDIADORS MOLECULARS DE LA SENYALITZACIÓ DE L'INTESTÍ VERS LA SENSIBILITZACIÓ A LA INSULINA I EL “BROWNING” DEL TEIXIT ADIPÓS: PAPER DE LBP I FGF15/19

Marta Giralt Oms
Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona
José María Moreno Navarrete
Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona

> Resultats> Memòria

EL GLUCOGEN HEPÀTIC, UNA NOVA DIANA PER TRACTAR LA DIABETIS I L'OBESITAT

Joan J. Guinovart Cirera
IRBB Institut Recerca Biomèdica de Barcelona

> Resultats> Memòria

CRONONUTRICIÓ I CRONOTIPUS I LA SEVA RELACIÓ AMB L'OBESITAT I LA DIABETIS TIPUS II

Paula Jakszyn
Institut Català d'Oncologia - IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge IDIBELL

> Resultats> Memòria

MALALTIA D'ALZHEIMER PRECLÍNICA, DIABETIS MELLITUS TIPUS 2 I OBESITAT. EFECTES DE LA CIRURGIA BARIÀTRICA: UN ESTUDI MULTIMODAL

Amanda Jiménez Pineda
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Rafael Blesa González
IRHSP Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

L'IMPACTE DEL METABOLISME ENERGÈTIC EN LES MODIFICACIONS EPIGENÈTIQUES DERIVADES DE LA COMBINACIÓ DE DIABETIS I OBESITAT

Jorge Joven Maried
IISPV Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili – Reus

> Resultats> Memòria

ENTRENAMENT EN FUNCIÓ EXECUTIVA EN OBESITAT INFANTIL: TRIA DE MENJAR, QUALITAT DE VIDA I CONNECTIVITAT CEREBRAL (TOUCH)

María Ángeles Jurado Luque
Institut de Neurociències - Universitat de Barcelona

> Resultats> Memòria

REDUCCIÓ DE L'OBESITAT: TERÀPIA ANTI-S6K1

Sara Catherine Kozma
IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdical Hospital Univesitari de Bellvitge

> Resultats> Memòria

INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN ESCOLARS PER FER FRONT A L'OBESITAT I PROMOURE LA SALUT CARDIOVASCULAR EN ADOLESCENTS ESPANYOLS: UN ASSAIG CONTROLAT I ALEATORITZAT PER GRUPS

Rosa Maria Lamuela Raventós
Facultat de Farmàcia Universitat de Barcelona - Fundació Bosch i Gimpera
Gloria Santos Beneit
Foundation for Science, Health and Education Fundación She – Barcelona
Juan Miguel Fernández Alvira
CNIC Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III – Madrid

> Resultats> Memòria

INHIBICIÓ SELECTIVA DE MACRÒFAGS INFLAMATORIS DE TEIXIT ADIPÓS OBÈS PER AL TRACTAMENT DE LA DIABETIS DE TIPUS 2 ASSOCIADA A L'OBESITAT

Cristina López Rodríguez
Facultat de Ciències de la Salut i Vida – Facultat Pompeu Fabra
Ángel Luis Corbi López
Centro de Investigaciones Biológicas - CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas

> Resultats> Memòria

ESTUDI DE NOVES DIANES MOLECULARS EN MODELS PRECLÍNICS D'OBESITAT

Elena Martín Garcia
Laboratori de Neurofarmacologia - Universitat Pompeu Fabra
Mara Dierssen Sotos
CRG Centre de Regulació Genòmica
Emmanuel Valjent
Institut de Génomique Fontionnelle INSERM – Montpellier

> Resultats> Memòria

ENTORN URBÀ I OBESITAT INFANTIL A CATALUNYA (ECHOCAT)

Vrijheid Martine
Institut de Salut Global de Barcelona
Talita Duarte Sallés
IDIAP Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol – Reus

> Resultats> Memòria

PATRONS DIETÈTICS AMB GUANY DE PES I LA INCIDÈNCIA D'OBESITAT A L'EDAT DE 4 I 7 ANYS QUE PARTICIPEN EN UNA COHORT DE NAIXEMENT D'ESPANYA

Eva María Navarrete Muñoz
CIBER Facultad de Medicina – Universidad Miguel Hernández Alacant

> Resultats> Memòria

RELLEVÀNCIA DEL CLÚSTER MIR-424(322)/503 EN EL DESENVOLUPAMENT D'UN TEIXIT ADIPÓS HIPERPLÀSIC

Francisco José Ortega Delgado
Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
David Llobet Navas
IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

> Resultats> Memòria

LES XARXES REGULADORES EN CIS DE LES CÈL·LULES BETA I LA DIABETIS TIPUS 1

Lorenzo Pasquali
HUGTiP Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

LA SOBRECÀRREGA DE COSSOS LIPÍDICS PROMOU LA PATOGÈNESI I LA PROGRESSIÓ DE LA DIABETIS TIPUS 2: IDENTIFICACIÓ DE NOVES DIANES TERAPÈUTIQUES I APLICACIÓ DE TERÀPIES MILLORADES

Albert Pol Sorolla
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

REGULACIÓ DE L'ACTIVITAT MITOCONDRIAL COM A ESTRATÈGIA TERAPÈUTICA PER A L'OBESITAT I LA DIABETIS DE TIPUS 2

Wifred Ricart Engel
Hospital Dr. Josep Trueta - IDIBGi Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
Julián Aragonés López
Instituto de Investigación Sanitaria – Hospital Universitario de La Princesa Madrid
Marta Camps Camprubí
Facultat de Biologia - Universitat de Barcelona

> Resultats> Memòria

ACTIVACIÓ DEL TEIXIT ADIPÓS MARRÓ I REDUCCIÓ DE LA INGESTA MITJANÇANT LA MODULACIÓ DE LA CARNITINA PALMITOILTRANSFERASA 1 PER LLUITAR CONTRA L'OBESITAT

Dolors Serra Cucurull
Facultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona
Núria Casals Ferré
Facultat Medicina i Ciències de la Salut - Universitat Internacional de Catalunya

> Resultats> Memòria

ADMINISTRACIÓ TÒPICA OCULAR DE GLP-1: UNA NOVA ESTRATÈGIA PER AL TRACTAMENT DE LA RETINOPATIA DIABÈTICA

Rafael Simó Canonge
VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

PREVENCIÓ I REVERSIÓ DE LA MALALTIA DE FETGE GRAS NO ALCOHÒLIC (NAFLD) ENTRE PACIENTS OBESOS MITJANÇANT INTERVENCIÓ NUTRICIONAL I D'ACTIVITAT FÍSICA PERSONALITZADA

Josep Antoni Tur Marí
Facultat de Ciències – Universitat de les Illes Balears

> Resultats> Memòria

ANÀLISI GLOBAL DE L'ACTIVITAT QUINASA EN TEIXIT ADIPÓS PER TROBAR DIFERÈNCIES MOLECULARS ENTRE SUBJECTES OBESOS METABÒLICAMENT SANS I OBESOS DIABÈTICS. DESCOBRIMENT DE NOVES DIANES TERAPÈUTIQUES

Joan Vendrell Ortega
Hospital Universitari Joan XXIII - Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili Reus
Lluís Fajas Coll
Faculté de Biologie et de médecine - Université de Lausanne

> Resultats> Memòria

UNA NOVA ESPERANÇA PER A LA DIABETIS TIPUS 1: NANOTERÀPIA PER PARAR L'AUTOIMMUNITAT COMBINADA AMB REGENERACIÓ DE CÈL·LULES BETA

Marta Vives Pi
HUGTiP Institut d'Investigació Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

AVALUACIÓ DELS CANVIS MICROVASCULARS DE LA XARXA VASCULAR PERIFOVEAL MITJANÇANT L'ANGIOGRAFIA PER TOMOGRAFIA DE COHERÈNCIA ÒPTICA (OCT-A) EN LA DIABETIS MELLITUS (DM) TIPUS I

Javier Zarranz Ventura
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

> Resultats> Memòria

MECANISMES RESPONSABLES DE LA DEFICIENT CAPACITAT DE DIFERENCIACIÓ DE LES CÈL·LULES MARE DERIVADES DEL TEIXIT ADIPÓS EN L'OBESITAT

Antonio Zorzano Olarte
IRBB Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
Sonia Fernández Veledo
Hospital Universitari Joan XXIII - Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili Reus

> Resultats> Memòria

VÍDEOS