PRESENTACIÓ

El talent científic ret comptes a la societat dels resultats obtinguts amb els donatius a La Marató

A Catalunya, en els últims 10 anys, la supervivència del càncer ha augmentat un 7% i actualment se situa al voltant del 55%, una xifra superior a la mitjana europea i que continua creixent. Això ha estat possible gràcies als avenços més recents de la recerca oncològica, que han proporcionat noves eines de prevenció i de diagnòstic precoç i tractaments multidisciplinaris més efectius i personalitzats per a cada pacient. En aquest impuls hi ha hagut la contribució excepcional de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que amb els més de 12 milions recaptats el 2012 va promoure de manera decisiva la recerca sobre aquesta malaltia.

Amb la conducció d’Ariadna Oltra i Òscar Dalmau a la televisió i de Sílvia Cóppulo a la ràdio, La Marató va informar i sensibilitzar sobre el càncer mitjançant el relat en primera persona de testimonis, reportatges sobre l’abast familiar i social de la malaltia, entrevistes a metges i accions divulgatives per entendre els reptes de la recerca científica. A això es va sumar la música i l’espectacle en viu i les nombroses mostres de suport que arribaven de tots els punts de Catalunya. I és que, una vegada més, la societat es va bolcar de manera entusiasta en aquest projecte solidari a través de les diverses fórmules de participació. Persones anònimes, col·lectius, associacions, institucions i empreses van tornar a fer possible l’èxit de La Marató.

Els 12.387.634 euros que es van recaptar representen el marcador més alt i la inversió més important en recerca que s’ha fet en les 26 edicions del programa: a més de la sensibilització social es van impulsar 42 projectes d’investigació sobre el càncer, que van ser seleccionats mitjançant un exigent procés d’avaluació coordinat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. En aquesta avaluació, 257 experts internacionals van valorar la qualitat, metodologia, rellevància científica, sanitària i social, valor innovador i viabilitat dels 318 treballs presentats a la convocatòria d’ajudes.

Aquests que es presenten avui en el 19è Simpòsium són els resultats esperançadors de més de 5 anys de treball intens de 79 equips de recerca líders en oncologia, per aconseguir que el càncer sigui una coma i no un punt i final en la vida del pacient, tal i com il·lustrava la campanya gràfica d’aquesta edició. L’Institut d’Estudis Catalans acull novament una jornada científica de retorn social en què tots els ciutadans estan convidats a conèixer de primera mà quins resultats ha donat la seva solidaritat.

Projectes unitaris
19
Projectes coordinats
23

Dels 42 projectes finançats per La Marató 2012, més de la meitat es van coordinar amb dos o tres centres d’investigació, liderats per equips catalans. Aquest fet ha impulsat el treball en xarxa i la projecció dels resultats obtinguts.

PROJECTES

Caracterització dels mecanismes moleculars oncogènics del factor de transcripció SOX11 a limfomes de cèl·lules del mantell agressius

Dra. Virginia Amador Espinosa
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

Identificació i caracterització de cèl·lules iniciadores de metàstasi en el carcinoma humà de cèl·lules escamoses: una aproximació bàsica i clínica

Dr. Salvador Aznar Benitah
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona

> Resultats> Memòria

Perfil d'expressió gènica (GEP) del glioblastoma, incloent LINCRNA (Large Intergènic Non-Coding RNA), en una població homogènia: correlació amb l'immunofenotip, la radiologia, els resultats

Dra. Carmen Balañá Quintero
Institut Català d'Oncologia Badalona
Dra. Núria de la Iglesia Zaragoza
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Dr. Francesc Alameda Quitllet
Hospital del Mar

> Resultats> Memòria

Anàlisi de genomes i exomes sencers de limfomes primaris de cèl·lules del mantell

Dra. Sílvia M. Beà Bobet
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

Caracterització molecular del càncer de pulmó de cèl·lules no petites (NSCLC) amb mutacions al gen KRAS: implicacions clíniques dels nous biomarcadors

Dra. Beatriz Bellosillo Paricio
IMIM-Institut de Recerca Hospital del Mar
Dra. Imane Chaib Oukadour
Institut Català d'Oncologia Badalona

> Resultats> Memòria

Modelatge de l'adenocarcinoma ductal pancreàtic mitjançant la reprogramació

Dra. Ina Berniakovich
CMRB Centre Medicina Regenerativa de Barcelona

> Resultats> Memòria

Avaluació poblacional de l’impacte de la conformitat a GPC i de l’adherència a l’hormonoteràpia oral sobre la supervivència i recurrència en pacients de càncer de mama

Dr. Josep Maria Borràs Andrés
Institut Català d'Oncologia IDIBELL

> Resultats> Memòria

Cèl·lules T stem de memòria transduïdes amb un receptor quimèric anti-CD30 per al tractament del limfoma de Hodgkin

Dr. Javier Briones Meijide
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

Noves tecnologies com a eines no invasives per a la prognosi/diagnosi del càncer gàstric

Dr. Xavier Calvet Calvo
Corporació Sanitària Parc Taulí
Dr. David Miñana i Galbis
Facultat de Farmàcia UB
Dr. Guillermo Quintás Soriano
Acondicionamiento Tarrasense-LEITAT

> Resultats> Memòria

Activat antitumoral d’anàlegs de la a-GalactosilCeramide activadors de les iNKT: cap a immunoterapeutical reactius

Dr. Ángel Raúl Castaño García
Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB

> Resultats> Memòria

Noves ciclines: emplenant un buit en la biologia del càncer

Dr. Josep Clotet Erra
Facultat Medicina i Ciències de la Salut UIC

> Resultats> Memòria

Rol de Phf19 en el control del desenvolupament, proliferació i progressió tumoral

Dr. Luciano di Croce
Centre de Regulació Genòmica

> Resultats> Memòria

IKKa activada com a nou biomarcador i possible diana terapèutica per al càncer colorectal

Dr. Lluís Espinosa Blay
IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

> Resultats> Memòria

Predicció de neoplàsia colònica avançada per un test immmunoquímic fecal per sang oculta, els símptomes clínics del pacient i un sistema de puntuació: un estudi multicèntric prospectiu

Dr. Fernando Fernández Bañares
Hospital Universitari Mútua de Terrassa

> Resultats> Memòria

Rol de les proteïnes d’unió a ARN en la progressió del melanoma: recerca de nous marcadors diagnòstics i dianes terapèutiques

Dra. Fátima Gebauer Hernández
Centre de Regulació Genòmica
Dra. M. Soledad Soengas González
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO

> Resultats> Memòria

La via de RANK com a nova estratègia terapèutica en càncer de mama HER2+ i HER2+ resistent

Dra. Eva González Suárez
IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Dra. Teresa Puig Miquel
Facultat de Medicina. Universitat de Girona

> Resultats> Memòria

Transcripció antisentit i regulació epigenètica en càncer

Dra. Sònia Guil Domènech
IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

> Resultats> Memòria

Anàlisi molecular de Capicua, un nou supressor tumoral implicat en senyalització RTK i repressió transcripcional

Dr. Gerardo Jiménez Cañero
Institut Biologia Molecular de Barcelona CSIC
Dr. Mariano Barbacid Montalbán
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO

> Resultats> Memòria

Interpretació del genoma del càncer

Dra. Núria López Bigas
Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona

> Resultats> Memòria

Receptors limfocitaris solubles tipus Scavenger com a nous agents immunomoduladors en càncer

Dr. Francisco Lozano Soto
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Dra. Gloria González Aseguinolaza
Centro para la Investigación Médica Aplicada Pamplona
Dra. Yvonne Saenger
Mount Sinai School of Medicine NY

> Resultats> Memòria

Nanopartícules genotòxiques direccionades a cèl·lules mare de càncer colorectal

Dr. Ramon Mangues Bafalluy
Institut Recerca Hospital Sta. Creu i St. Pau
Dr. Antonio Villaverde Corrales
Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB
Dr. Ramon Eritja Casadellà
Institut Química Avançada de Catalunya CSIC

> Resultats> Memòria

Anàlisi de l'(hidroxi)metiloma sencer de l'ADN i del transcriptoma en el mieloma múltiple

Dr. José I. Martín Subero
Facultat de Medicina UB
Dr. Felipe Prósper Cardoso
Clínica Universitaria de Navarra
Dra. Puri Fortes Alonso
Centro de Investigación Médica Aplicada

> Resultats> Memòria

Estudi genòmic per al maneig individualitzat del càncer d'endometri (diagnòstic, pronòstic i tractament)

Dr. Xavier Matias-Guiu Guia
IRBLL Institut Recerca Biomèdica de Lleida
Dr. Antonio Gil Moreno
VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dra. Gema Moreno Bueno
Fundación MD Anderson International España
Dr. José Palacios Calvo
Hospital Universitario Ramón y Cajal

> Resultats> Memòria

Identificació, basada en estructura, de nous inhibidors del transportador de glutamat xCT pel tractament de gliomes

Dr. Manuel Palacín Prieto
Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
Dr. Juan Fernández Recio
Barcelona Supercomputing Center

> Resultats> Memòria

Trobant els "lectors" de la histona H3 oxidada i noves oxidases de la histona H3

Dra. Sandra Peiró Sales
IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

> Resultats> Memòria

Vies de proliferació i supervivència en les cèl·lules mare del càncer resistents a quimioteràpia

Dra. Mileidys Pérez Alea
VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dr. Ruggero De Maria
Instituti Fisioterapici Ospedalieri

> Resultats> Memòria

Compostos bifuncionals contra receptors cannabinoides i de quimiocines per tal d'inhibir la proliferació cel·lular i les interaccions en el microambient tumoral

Dra. Patricia Pérez Galán
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Dr. Peter McCormick
School of Pharmacy. University of East Anglia Norwich
Dr. Joan Bosch Cartes
Facultat de Farmàcia UB

> Resultats> Memòria

Transportadors d'anions com eficients molècules desreguladores del pH: un estudi preclínic i translacional

Dr. Ricardo Pérez Tomás
Facultat de Medicina UB
Dr. Modesto Orozco López
Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
Dr. Roberto Quesada Pato
Facultad de Ciencias UBU

> Resultats> Memòria

Senyalització a través del domini únic de SCR cinases en càncer colorectal

Dr. Miquel Pons Vallès
Facultat de Química UB
Dr. Serge Roche
Centre National de Recherche Scientifique CNRS UMR5237 Montpeller

> Resultats> Memòria

Concentracions sanguínies de compostos organoclorats, estil de vida i risc de càncer de pàncrees en la cohort EPIC

Dr. Miquel Porta Serra
IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

> Resultats> Memòria

Les proteïnes ZEB a la progressió tumoral. Paper de ZEB1 i ZEB2 en la transformació oncogènica, la transició benigne-maligne i la proliferació i supervivència de la cèl·lula cancerosa

Dr. Antonio Postigo
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

Implementació de la medicina personalitzada basada en la susceptibilitat genètica i signatures moleculars en el tumor en el melanoma cutani: identificació de noves dianes per al tractament del melanoma

Dra. Susanna Puig Sardà
IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Dra. Rosa Maria Martí Laborda
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Dra. Àngels Fabra Fres
IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Dr. Santiago Nonell Marrugat
Institut Químic de Sarrià URL
Dr. Joaquín Dopazo Blázquez
Centro de Investigación Príncipe Felipe València

> Resultats> Memòria

Estratègia prospectiva i multicèntrica per millorar la curació de leucèmies agudes d’alt risc promovent una plataforma per a la teràpia al·logènica a temps en pacients sense un donant HLA idèntic

Dr. Sergio Luis Querol Giner
Banc de Sang i Teixits
Dr. Ramón Gimeno Martínez
IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

> Resultats> Memòria

La rigidesa estromal en la progressió tumoral

Dr. Pere Roca-Cusachs Soulere
Institut Bioenginyeria de Catalunya IBEC
Dr. Miguel Á. del Pozo Barriuso
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III

> Resultats> Memòria

Estudi de la relació entre inflamació i càncer de colon a través de la via de senyalització de p38 MAPK quinasa

Dr. Àngel Rodríguez Nebreda
Institut Recerca Biomèdica de Barcelona IRB
Dra. Ana Cuenda Méndez
Centro Nacional de Biotecnologia CSIC

> Resultats> Memòria

Diagnòstic per endomicroscòpia confocal del nòdul pulmonar en els programes de cribratge de càncer de pulmó

Dr. Antoni Rosell Gratacós
Hospital Universitari de Bellvitge

> Resultats> Memòria

Paper de la proteïna Scavenger Spα en la interacció entre macròfags, cèl·lules hepàtiques estrellades i hepatòcits en el càncer de fetge

Dra. Maria Rosa Sarrias Fornés
Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

Lipotoxicicitat, esteatosi hepàtica i hepatocarcinoma: funció de la família de proteïnes mitocondrials ARMC10/ARMCX

Dr. Eduardo Soriano García
Universitat de Barcelona UB
Dr. Francesc Villarroya Gombau
CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición
Dra. Beatriz Mínguez Rosique
Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

Determinant l'activitat de supressor de tumors de SirT6: el paper dels factors epigenètics Suv39h1 i G9a

Dr. Alejandro Vaquero García
IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge

> Resultats> Memòria

Nanomedicina personalitzada per cèl·lules mare de càncer de mama triple negatiu

Dra. Esther Vázquez Gómez
Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB
Dra. Ibane Abasolo Olaortua
CIBBIM Programa de Nanomedicina HVd'H
Dra. Míriam Royo Expósito
Parc Científic de Barcelona

> Resultats> Memòria

Paper de les proteïnes ORMDL (una nova família de proteïnes reguladores de la biosíntesi d’esfingolípids) en l’efecte antitumoral dels cannabinoides

Dr. Rubén Vicente García
Universitat Pompeu Fabra UPF
Dr. Guillermo Velasco Díez
Instituto Investigaciones Sanitarias HC San Carlos - Facultad de Biología U. Complutense

> Resultats> Memòria

Explorant interaccions sintètiques letals entre PARP i resposta a dany en l’ADN en tractaments contra el càncer

Dr. José Yélamos López
IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Dr. Óscar Fernández-Capetillo Ruiz
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO /span>

> Resultats> Memòria

VÍDEOS